Chính sách quyền riêng tư

1.Quyền riêng tư

Quyền riêng tư là một trong những giá trị quan trọng nhất được công ty / tổ chức rất quan tâm và cam kết không chia sẻ thông tin của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Vì lý do an toàn, thông tin cá nhân của người dùng có thể được lưu trữ trên website để cung cấp cho người dùng các dịch vụ cá nhân hóa tốt hơn.

Trong trường hợp cần thiết, công ty / tổ chức có thể chia sẻ thông tin của người dùng với những bên liên quan đến giải quyết tranh chấp, tranh cãi hoặc các vụ án hình sự.

Công ty / tổ chức sẽ sử dụng thông tin của người dùng một cách cẩn thận và bảo mật để đảm bảo sự an toàn và bảo tồn quyền riêng tư của người sử dụng.

2.Ghi nhớ

Công ty / tổ chức sẽ ghi nhớ thông tin của người dùng trong một thời gian nhất định để cung cấp các dịch vụ cho người dùng.

Thông tin của người dùng có thể được lưu trữ không quá 2 năm và sẽ được xóa sau 2 năm nếu không còn hoạt động trên website.

3.Trách nhiệm

Công ty / tổ chức chịu trách nhiệm quản lý website sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ và quản lý để bảo vệ thông tin của người dùng.

Những bên liên quan như nhà cung cấp dịch vụ làm việc với công ty / tổ chức chịu trách nhiệm quản lý website cũng phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư để đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng.

4.Thay đổi chính sách

Công ty / tổ chức chịu trách nhiệm quản lý website có thể thay đổi các chính sách về quyền riêng tư.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, công ty / tổ chức sẽ thông báo cho người dùng và điều chỉnh chính sách liên quan đến quyền riêng tư.

Chào mừng!

Đăng nhập tài khoản bên dưới

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.