Xem Ba lá

Bài đọc về cho quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người (nhấp vào thẻ bài 3 lần)

Xem Tình Yêu

Một bài đọc đưa ra lời khuyên về cuộc sống tình yêu của chúng ta (nhấp vào thẻ bài 6 lần)

Xem về sự thành công

Một bài đọc về sự phát triển của cá nhân và nghề nghiệp hiện tại (nhấp vào thẻ bài 5 lần)

The back of the tarot deck.

Lưu ý : Để việc xem bói bài chính xác hơn, mỗi ngày chỉ nên rút xem 1 lần nhé!. Nhấp vào lá bài phía trên cho đến khi lá bài biến mất. Khi các lá bài hiện ra ở phía dưới nhấp vào từng lá bài để xem nội dung